top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Arbeidsområder

SAMFERDSEL & KONSTRUKSJON

OLJE & GASS NEAR-SHORE

VANN & AVLØP UNDER VANN

MONITORERING

KRAFT & ENERGI

MILJØ

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Samferdsel og konstruksjon

Vår ekspertise innen geomatikktjenester hjelper deg å realisere dine prosjekter med presisjon og effektivitet.

Tjenester:

 • Utsetting av bygg, veier, jernbane, kaier og andre konstruksjoner

 • Innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg, kabler, NVDB, jernbane og «as built»

 • Kartlegging med RTK-drone

 • 3D laserskanning

 • Grunnlagsmodeller for prosjektering

 • Masseberegning

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Vann & avløp under vann

Vann & avløp under vann

Vårt erfarne team med Hydrografer og Geologer vil utarbeide et komplett grunnlag i 3D for legging av ledninger på bunn i sjø og vassdrag og «as built» dokumentasjon.

 

Vi benytter utslippsfrie autonome overflatefarkoster med multistråleekkolodd og sub-bottom profiler for å få et detaljert bilde av topografi, bunnforhold og eksisterende infrastruktur på bunnen.

 

Multistråleekkolodd brukes for å samle inn en detaljert punktsky av bunnen med høy presisjon og oppløsning.

Sub-bottom profiler (refleksjonsseismikk) benyttes for å se nedover i bunnen for å klassifisere bunnforhold og geologi.

Typisk leveranse:

3D bunnmodell, Kotekart, Helningskart, anaylse av bunnforhold, traseforslag.

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kraft & energi

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kraft & energi

Magasinkartlegging

Vårt erfarne team med Geomatikk ingeniører og geologer kan levere komplette kartleggingstjenester over og under vann for nøyaktig beregning av kraftmagasiner.

 • Magasinkartlegging med multistråle ekkolodd

 • Kartlegging av terreng over vann med drone

 • Sammensetting av punktskyer over og under vann

 • Laserskanning av dammer og konstruksjoner. 3D modellering

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Monitorering

Monitorering

Vi kan ved hjelp av automatiske fjernstyrte totalstasjoner og ulike sensorer måle kontinuerlig for å se om det oppstår setninger eller deformasjoner i forbindelse med byggeprosjekter og terrenginngrep.

Vi benytter Leica Geomos til deling av måledata i sanntid, rapportering og automatisk varsling via sms og e-post.

Kartlegging med multistråle ekkolodd i sjø og ferskvann.

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Olje & gass-Near-shore

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Olje & gass-Near-shore

Vi har et survey team med lang erfaring med kartlegging og inspeksjon av olje- og gassledninger under vann.

 

Vi kan tilby komplette nearshore survey løsninger ved bruk av autonome USV og AUV fartøyer utstyrt med multistråleekkolodd, sub-bottom profiler, sidescan sonar og portabelt ROV-utstyr.

Vi benytter USV fartøy fra norske Maritime Robotics som kan styres fra land eller følgebåt. Fartøyene er lett å mobilisere og gir data med høy presisjon og kvalitet.

 • Autonome USV fartøy

 • Multistråleekkolodd

 • Sub-bottom profiler

 • Sidescan sonar

 • ROV med sonar og posisjonering

 • Tolkning av seismikk/SBP data

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Miljø

Miljø

Kartlegging og dokumentasjon

Vi har lang erfaring med kartlegging og dokumentasjon i forbindelse med miljøtildekkingsprosjekter i sjø.

 

Vi kan dokumentere grunnforhold og sjøbunn før tildekking, måle lagtykkelser underveis i prosjektene og beregne mengder.

 

Vi kan utføre visuelle miljøundersøkelser med ROV og AUV.

QHSE-Kvalitet og HMS

Veseth as har en sterkHMS og Kvalitetskultur.Selskapets policy for kvalitet og miljø erstyrende for alt vi gjør, og sørger for kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringer

ISO sertifisering 14001

ISO sertifisering 9001

Miljøfyrtårnsertifisert

Sentral godkjenning ansvarsrett

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection
bottom of page