top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Seaber

MASSEBEREGNING

3D MODELLERING

LANDMÅLING

KARTLEGGING MED DRONE

Utførelse:

  • Inspeksjon

  • Søk og redning

  • vei undersøkelser

  • Miljø undersøkelser

AUV Seaber  YUCO

Seaber AUV

AUV er utstyrt med 680 khz sidescan sonar og kamera.

AUV kan sjøsettes fra alle typer fartøy og fra land.

 

AUV er perfekt for å søke etter objekter under vann.

AUV kan fly over bunnen i en konstant avstand som gjør at kvaliteten på Sidescan data blir svært høy sammenlignet med tauede sensorer.

 

Bruksområder:

  • Søk og identifisering av objekter under vann

  • Inspeksjon av ledninger og objekter

  • Undersøkelse av bunnforhold

  • Miljøundersøkelser

  • Supplement til Multistråle og Sub bottom kartlegging

YUCO.png

Pålitelighet: SEABER's mikro-AUV-er er svært pålitelige, noe som gjør dem ideelle for forsknings- og marineapplikasjoner der nøyaktig datainnsamling er avgjørende.

Dybdekapasitet: Med evnen til å nå 300 meters dybde, åpner disse enhetene opp for utforskning av dypere havområder og gir forskere verdifull innsikt.

Lang autonomi: Med 8-10 timers autonomi kan mikro-AUV-ene samle inn data over lengre tid, noe som reduserer behovet for hyppige nedstigninger og oppstigninger.

Tilpasset behovene til oceanografiske forskere og marinen:

SEABER tilbyr to modeller, YUCO for forsknings- og kommersielle oceanografiske anvendelser, og MARVEL for forsvarsorienterte sektorer som sikkerhet, kystvakt, minerensingsoppdrag og anti-ubåt-trening.

Fleksibilitet og rimelighet: SEABER tror på bruk av flere små, smidige og kostnadseffektive AUV-er for fremtidig havutforskning, og dette produktet er designet med tanke på nettopp dette, noe som gjør det til en kostnadseffektiv løsning for både forskning og forsvar.

Oppsummering: Samlet sett gir SEABERs mikro-AUV-er en spennende mulighet for havforskere og forsvarssektoren, med en kombinasjon av pålitelighet, dybdekapasitet og autonomi som gir verdifulle fordeler for å utforske havets mysterier og oppfylle forsvarsbehov.

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kontakt oss for spørsmål om være tjenester

Har du behov for utstyr, en tjeneste eller rådgivning til ditt prosjekt?

 

Vi er raskt på plass for å hjelpe deg! Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

bottom of page