top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Hydrografisk Kartlegging

ROV

USV

AUV

MULTISTRÅLEEKKOLODD

SIDESCAN SONAR

SUB-BOTTOM PROFILER

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Utførelse:

  • Utslippsfri USV farkost

  • Batymetrisk kartlegging med multistråleekkolodd

  • Geofysisk kartlegging av sjøbunn med sub-bottom profiler

  • Levering av detaljert bunnkart og 3D modeller, volumberegninger av magasiner

  • Geologisk tolkning av bunnforhold, lagdeling, sedimenttykkelser, løsmasse over fjell

  • Kombinering av punktskyer fra drone, multistråleekkolodd og lidar

  • Inspeksjon med ROV med sonar og posisjoneringssystem

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Har du behov for utstyr, en tjeneste eller rådgivning til ditt prosjekt?

 

Vi er raskt på plass for å hjelpe deg! Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

bottom of page