top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection
van og avløp

Vann og avløp under vann

Vårt erfarne team med Hydrografer og Geologer vil utarbeide et komplett grunnlag i 3D for legging av ledninger på bunn i sjø og vassdrag.

Vi benytter utslippsfrie autonome overflatefarkoster med multistråleekkolodd og sub-bottom profiler for å få et detaljert bilde av topografi, bunnforhold og eksisterende infrastruktur på bunnen.

 

Multistråleekkolodd brukes for å samle inn en detaljert punktsky på bunnen med høy presisjon og høy oppløsning.

 

Sub-bottom profiler (refleksjons seismikk) benyttes for å se nedover i bunnen for å klassifisere bunnforhold og geologi.

 

Typisk leveranse

3D bunnmodell, punktsky, kotekart, helningskart, analyse av bunnforhold, traseforslag m.m.

kraft og enrgi

Kraft & energi

Vårt erfarne team med Geomatikkingeniører og Geologer kan levere komplette kartleggingstjenester over og under vann for nøyaktig volumberegning av kraftmagasiner.

 • Magasinkartlegging med multistråleekkolodd

 • Kartlegging av terreng over vann med drone

 • Sammensetting av punktskyer over og under vann

 • Laserskanning av dammer og konstruksjoner

 • 3D modellering

 • Kartlegging av kabeltraseer under vann

Olje og Gass-Nearshore

Vi har et survey team med lang erfaring med kartlegging og inspeksjon av olje- og gassledninger under vann.

Vi kan tilby komplette nearshore survey løsninger ved bruk av autonome USV og AUV fartøyer utstyrt med multistråleekkolodd, sub-bottom profiler, sidescan sonar og portabelt ROV-utstyr.

Vi benytter USV fartøy fra norske Maritime Robotics som kan styres fra land eller følgebåt. Fartøyene er lett å mobilisere og gir data med høy presisjon og kvalitet.

 • Autonome USV fartøy

 • Multistråleekkolodd

 • Sub-bottom profiler

 • Sidescan sonar

 • ROV med sonar og posisjonering

 • Tolkning av seismikk/SBP data

Geo monitorering

Vi kan ved hjelp av automatiske fjernstyrte totalstasjoner og ulike sensoremålere kontinuerlig for å se om det oppstår setninger eller deformasjoner i forbindelse med byggeprosjekter og terrenginngrep.

Vi benytter Leica Geomos til rapportering og automatisk varsling via sms og e-post.

Samferdsel & konstruksjon

Geomatikktjenester for bygg, anlegg og samferdsel.

 • Utstikking av, bygg, veier, jernbane, kaier og andre konstruksjoner

 • Innmåling og dokumentasjon av anlegg, kabler, NVDB, jernbane

 • Kartlegging med RTK-drone

 • 3D Laserskanning

 • Grunnlagsmodeller for prosjektering

 • Masseberegning

monitorering
samferdsel
gas og olje

Kontakt
oss for spørsmål om våre tjenester

Har du behov for utstyr, en tjeneste eller rådgivning til ditt prosjekt?

 

Vi er raskt på plass for å hjelpe deg! Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

bottom of page