top of page
Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

ROV inspeksjoner

MASSEBEREGNING

3D MODELLERING

LANDMÅLING

KARTLEGGING MED DRONE

Utførelse:

  • Inspeksjon

  • Søk og redning

  • vei undersøkelser

  • Miljø undersøkelser

Sesaber AUV, Veseth Survey & Inspection

Vi kan ved hjelp av autometiske fjernstyrte totalstasjoner og ulike sensorer måle kontinuerlig for å se om det oppstår setninger eller de formasjoner i forbindelse med byggeprosjekter og terrenginngrep. Vi benytter Leica Geomos til deling av sanntids måledata, rapportering og automatisk varsling via sms og e-post. Kartlegging med multistråle ekkolodd i sjø og ferskvann. Vi har et dyktig survey team med Geologer og sjømålere med lang erfaring med kartlegging av bunnen i sjø og ferskvann.

 

Vi benytter Otter autonome kartleggingsroboter fra Maritime Robotics. Fartøyene har Multistrålesystemer fra Kongsberg og Norbit som samler inn punktskyer med høypresisjon og oppløsning på dybder ned til 550m.

 

Farkostene er, batteridrevet og gir ingen utslipp til luft eller vann. USV farkoster er enkle å mobilisere med bil og kan lett løftes med helikopter til steder uten vei forbindelse.

Otter er et robust og velprøvd system som har utført over 300 ulike kartleggingsoppdrag. Vårt dyktige survey team kan levere 3d bunndata med høy kvalitet til mange ulike formål.

 

Nedlasting av utstyrsspesifikasjoner

USV Otter #24

USV Otter #67

Seismikk med Sub bottom profiler. Vi har et Knudsen Sub bottom profiler system som kan mobiliseres på en USV farkost. Kartlegging med SPB kan brukes i forbindelse med kaibygging, ledningstraseerbro prosjekter, utfylling og miljøtildekking.

Våre Geologer har lang erfaring med tolkning av SBP data og utarbeiding av Isopak kart som viser sediment tykkelser, klassifisering av løsmassetyper, dybde til fjell, og 3D modellering av ulike lag som kan exporteres i cad format.

 

Sidescan Sonar Sidescan sonar for søk etter objekter med høy oppløsing og drapering av bunnmodeller for analyse klassifisering av overflate på bunn. ROV inspeksjon.

Vi har portabelt ROV system med dybderating 300m. Rov er utstyrt med Sonar og Posisjoneringssystem. Rovsystem er lett å mobilisere og kan kjøres både fra land og båt.

Geomatikk og monitorering, Veseth Survey & Inspection

Kontakt oss for spørsmål om våre tjenester

Har du behov for utstyr, en tjeneste eller rådgivning til ditt prosjekt?

 

Vi er raskt på plass for å hjelpe deg! Kontakt oss i dag for en hyggelig prat.

bottom of page